Fördelar och nackdelar med cellulosaisolering

Nu när jag är igång och ska isolera hemma i huset så har den stora frågan dykt upp, finns det några fördelar och nackdelar med cellulosaisolering? Detta ska jag ta reda på innan jag bestämmer mig för något. Jag är mest intresserad av just cellulosaisolering eftersom det är övervägande fördelar med det så som jag har läst mig till. Det är både lätthanterligt, naturvänligt och användarvänligt. Första gången man använde cellulosalösull i Sverige till isolering var först under 1980-talet medan man i USA och Kanada började använda det redan på 1920-talet.

Cellulosaisolering fördelar

Att isolera med cellulosa har flera fördelar. Här beskriver vi tre av dessa och den ena är att cellulosa som material är väldigt lufttät. Den räknas som en så kallad högdensitetsprodukt som betyder att materialet som sådant är väldigt tätt och har ganska hög viktvolym. Denna egenskap är av stor betydelse vid isolering då den har hög värmekapacitet. Om värdet för värmekapacitet är högt så har materialet en stor ”tröghet”. Jämför vi cellulosa med andra isoleringsmaterial så förstår vi varför den är bäst; glasull har 670 joule/kilo, stenull 860 joule/kilo och cellulosa 1600 joule per kilo vilket är nästan dubbelt så högt som det näst bästa materialet.

Cellulosaisolering nackdelar

Det finns några nackdelar med cellulosaisolering. Om man använder sig av insprutad cellulosaisolering kan den med tiden packas ihop så att fickor bildas och blir köldbrygga som för över värme eller kyla in i huset. Eftersom cellulosa är ett väldigt tätt material så tar det också lång tid om materialet blir blött, att torka upp. Vilket ökar risken för mögel. För att cellulosamaterialet inte ska fortsätta att vara brännbart, som det är i sin rätta form, så behandlas det med borater som är allt annat än miljövänligt så därför kan det inte bli helt miljövänligt även om det är återvunnet material.