Integration mot affärssystem

Olika affärssystem är uppbyggda på olika sätt och därför är också integrationen unik för det aktuella systemet. Blue Integrator är flexibelt och har många funktioner så den är lätt att anpassa för de olika systemen. I Blue Integrator kan man skräddarsy integrationen utifrån det som företaget önskar, men det går också att skapa möjligheter för förändringar som kan ske framöver. Vill du ha en flexibel lösning är en integration mot affärssystem med Blue Integrator ett mycket bra val.

Att integrera sitt affärssystem med övriga datasystem i företaget blir allt mer viktigt. En smart integration minimerar dubbelarbete och många tidsödande processer blir helt automatiska. Tidsbesparingen kan användas till att utveckla själva arbetet istället för att behöva utföra monotona tråkigt inmatningar i olika system.

Integration mot affärssystem med Blue Integrator är kostnadseffektivt. När integrationen är gjord krävs inga stora förändringar när nya system tillkommer eller när gamla system ska tas bort.

För de olika typerna av affärssystem krävs unika lösningar och Blue Integrator kan användas i de flesta fall. System som är vanliga att koppla med Blue Integrator är till exempel Jeeves och Garp.

Hur integrerade man system förut?

Tidigare skedde integrationen oftast genom att alla system kopplades ihop med varandra. Detta krävde att man gjorde ändringar i alla systemen när någon förändring skedde. När nya system tillkom behövdes ändringar göra i alla andra system. Till slut var det svårt att hålla ordning på systemen och det var besvärligt att felsöka när något gått fel.

Med Blue Integrator integrationsmotor så kopplas alla system ihop med detta istället för med varandra. Då kan alla förändringar göras i integrationsmotorn och man slipper gå in i varenda system för att ändra.